Στοιχεία έκδοσης

Διεύθυνση:
Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn
Ειρηνοδικείο Βόννης HRB 6794,
Εταιρική έδρα Βόννης
Αριθμός μητρώου ΦΠΑ DE 123475223  (απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (αρ. μητρ. ΑΗΗΕ DE50478376)

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι:
Timotheus Höttges
Adel Al-Saleh
Birgit Bohle
Srinivasan Gopalan
Dr. Christian P. Illek
Thorsten Langheim
Dominique Leroy
Claudia Nemat

Εποπτικές αρχές:
Ομοσπονδιακή υπηρεσία για ηλεκτρισμό, αέριο, τηλεπικοινωνίες, ταχυδρομεία και σιδηρόδρομους

Υπεύθυνος:
Deutsche Telekom AG
Janina Heß
Employee Journey - Product Owner
Recruiting IT
Heinrich-Hertz-Straße 1
64295 Darmstadt