ĎAKUJEME ZA NÁVŠTEVU!

Prihlásili ste sa už na jednu alebo viacero pozícií a chcete vedieť aký je stav Vašej prihlášky? Stlačte tlačidlo "Prihlásiť sa" a vstúpte do kandidátskeho portálu. V sekcii "Pozície, na ktoré ste sa prihlásili" nájdete všetky najnovšie informácie o aktuálnom stave vašich prihlášok.    

Chcete hľadať ďalšie otvorené pozície? Stlačte "Prejsť na voľné pozície" pre zobrazenie všetkých otvorených ponúk práce.   

Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšie stretnutie!