Oznámenie

Deutsche Telekom AG v žiadnom smere nezodpovedá za úplnosť, presnosť alebo aktuálnosť informácií na tejto webstránke alebo prepojených webových stránkach, rovnako ako za obsah takto sprístupnených stránok. Deutsche Telekom AG si uplatňuje právo na doplnenie, nahradenie alebo vymazanie informácií bez predošlého upozornenia.  Za žiadnych okolností neprijíma Deutsche Telekom AG zodpovednosť za škody spôsobené neúplnosťou alebo stratou údajov, v spojitosti s dokumentami a informáciami o príslušných službách dostupných na tejto webstránke.