Exonerarea de la răspundere

Deutsche Telekom AG nu garantează că informațiile puse la dispoziție pe această pagină web sunt complete, corecte și actualizate. Acest lucru este valabil și pentru toate site-urile web la care acest site web face trimitere în mod direct, printr-un link, sau indirect. Deutsche Telekom AG nu este responsabilă pentru conținutul unei pagini accesate printr-un astfel de link. Deutsche Telekom AG își rezervă dreptul, fără notificare prealabilă, de a modifica, completa sau șterge informațiile puse la dispoziție. În niciun caz, Deutsche Telekom AG nu răspunde pentru pagube care au fost provocate de lipsa posibilităților de utilizare sau pierderi de date în legătură cu utilizarea de documente sau informații, resp. cu prestarea de servicii, care sunt accesibile pe această pagină web.