Przepisy prawne

Deutsche Telekom nie gwarantuje kompletności, dokładności i aktualności wszelkich informacji znajdujących się na tej stronie. Dotyczy to również wszelkich linków prowadzących do innych stron internetowych. Deutsche Telekom nie ponosi odpowiedzialności za treść stron, które są dostępne poprzez te linki Deutsche Telekom zachowuje prawo do modyfikacji, uzupełnienia lub usunięcia informacji bez wcześniejszego powiadomienia. Pod żadnym względem, Deutsche Telekom nie zaakceptuje odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane brakiem dostępności lub utratą danych w związku z wykorzystaniem odpowiednio dokumentów lub informacji poprzez dostępne funkcje na tej stronie.Deutsche Telekom nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe udostępniane przez inne podmioty, jak też treść publikowaną lub w inny sposób udostępnianą przez jakiekolwiek inne podmioty. Deutsche Telekom nie odpowiada też za ewentualny brak dostępności danych, ich utratę lub wykorzystanie przez podmioty do tego nieupoważnione.