Polityka Prywatności

Ochrona danych

Informacje ogólne


Ochrona danych osobowych klientów, pracowników i innych osób ma najwyższy priorytet dla wszystkich spółek w ramach koncernu Deutsche Telekom. Ważne jest dla nas informowanie Państwa o tym, jakie dane osobowe są rejestrowane, jak są one wykorzystywane i jakie mają Państwo możliwości zarządzania danymi.

Opierając się na europejskim ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) oraz Binding Corporate Rules Privacy (BCRP), w całym koncernie wprowadziliśmy wiążące regulacje dotyczące ochrony danych. Wymienione ramy regulacyjne tworzą jednolite, wewnętrzne przepisy dotyczące wykorzystania danych osobowych w ramach koncernu Deutsche Telekom.

Dla kandydatów w Grupie OTE w Grecji obowiązują odmiennie następujące regulacje: spółki Grupy OTE posiadają wspólne ramy w zakresie ochrony danych osobowych – Politykę Prywatności OTE. Regulacje te obowiązują dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy OTE, dopóki nie zostaną zastąpione dokumentem Binding Corporate Rules Privacy spółki Deutsche Telekom AG lub porównywalnym wiążącym tekstem. Podjęliśmy kompleksowe techniczne i wewnętrzne działania zabezpieczające, aby chronić gromadzone przez nas dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem i nadużyciem. Nasze procedury bezpieczeństwa są regularnie kontrolowane i dopasowywane, aby odzwierciedlały postęp techniczny.

 

1. Jakie dane są rejestrowane, jak są one wykorzystywane i jak długo są przechowywane?

a) Cechy techniczne: Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, nasze serwery tymczasowo zapisują: nazwę domeny lub adres IP Państwa komputera, zapytanie o plik urządzenia klienckiego (nazwa pliku i adres URL), kod odpowiedzi http i stronę internetową, z której trafili Państwo na naszą stronę internetową. 
Protokołowane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, a w szczególności do ochrony przed próbami ataku na nasz serwer internetowy (art. 6 ust. 1f RODO). Nie są one używane ani do tworzenia indywidualnych profili użytkowników, ani też nie są przekazywane podmiotom trzecim, a najpóźniej po 7 dniach są usuwane. Zastrzegamy sobie prawo do statystycznej analizy anonimizowanych rekordów danych. 

b) Profil kandydata: Aby ułatwić Państwu odpowiadanie na różne oferty pracy, podczas pierwszego zgłoszenia tworzymy profil kandydata, który jest wykorzystywany dla aktualnego zgłoszenia i wszystkich następnych. W profilu kandydata należy podać ogólne dane, na przykład imię i nazwisko i dane kontaktowe. W każdej chwili mogą Państwo zmienić dane w profilu kandydata. Dodatkowo przy każdym zgłoszeniu należy udzielić odpowiedzi na określone pytania związane z konkretnym stanowiskiem, na jakie Państwo kandydują. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu rekrutacji na określone stanowisko. 

Podczas tworzenia profilu kandydata mogą Państwo zdecydować, w jakim zakresie Państwa dane profilowe mają być widoczne. Szczegóły na temat dostępności Państwa danych osobowych dla poszczególnych spółek w zależności od Państwa wyboru podano na stronie https://www.telekom.com/global-careers-contact. Masz trzy opcje kontroli dostępu międzynarodowego do swojego profilu kandydata w ustawieniach "Chcę brać udział:"

 • "w rekrutacjach na całym świecie" - Państwa dane są wykorzystywane przez wszystkie spółki koncernu Deutsche Telekom na całym świecie. Szczegóły na temat dostępności Państwa danych osobowych dla poszczególnych spółek w zależności od Państwa wyboru podano na stronie https://www.telekom.com/global-careers-contact; lub
   
 • "w rekrutacjach tylko w moim kraju zamieszkania" - Państwa dane są wykorzystywane przez wszystkie spółki koncernu Deutsche Telekom w kraju, w którym Państwo mieszkają, oraz przez Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L. jako ich zleceniodawcę. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi procesu rekrutacji. Szczegóły na temat dostępności Państwa danych osobowych dla spółek w poszczególnych krajach podano na stronie https://www.telekom.com/global-careers-contact; lub
   
 • "tylko w rekrutacji na wybrane przeze mnie stanowisko" - Państwa dane są wykorzystywane tylko w przypadku stanowisk, na jakie Państwo kandydują, i są widoczne tylko dla spółek, które umieściły określoną ofertę pracy lub wewnątrz nich, a także dla Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L.
   

Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L. działa jako zleceniodawca w imieniu spółek koncernu Deutsche Telekom w Albanii, Niemczech, Francji, Grecji, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Macedonii, Czarnogórze, Holandii, Austrii, Polsce, Portugalii, Rosji, Rumunii, Szwajcarii, Słowacji, Hiszpanii, Czechach i na Węgrzech. W zależności od Państwa wyboru pracownicy obsługujący proces rekrutacji będą mieli dostęp do danych wprowadzonych przez Państwa w tym procesie rekrutacji. Oprócz pracowników działu HR obejmuje to także przełożonych, a w niektórych przypadkach specjalistów. W zależności od kraju i stanowiska, na które Państwo kandydują, Państwa dane mogą być także analizowane przez członków Rady Zakładowej lub członków przedstawicielstw osób niepełnosprawnych, które w ten sposób realizują swoje ustawowe prawo o współdecydowaniu. Jeżeli proces wyboru kandydata i zatrudnienia go częściowo jest obsługiwany przez starannie wybranych usługodawców, wówczas zawsze następuje to na podstawie umowy o przetwarzaniu danych na zlecenie.

Dotyczy to również tworzenia raportów do ocen statystycznych przez spółki Deutsche Telekom na terenie UE. W takich przypadkach nazwisko i imię oraz ogólne dane dotyczące aplikacji mogą być przeglądane przez przydzielony dział raportowania.

W Państwa profilu kandydata znajduje się pole komentarza, w którym osoby rekrutujące umieszczają ogólne informacje, które nie dotyczą określonej oferty pracy.  Przykładowo może to być preferowana przez Państwa lokalizacja lub preferowany zakres obowiązków. Pole komentarza jest wypełniane przez osobę rekrutującą po uzyskaniu ustnej zgody kandydata. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z treścią pola, mogą Państwo zwrócić się z prośbą o dokonanie zmiany lub usunięcie informacji do osoby rekrutującej lub osoby kontaktowej w danym kraju: https://www.telekom.com/global-careers-contact

c) Pula kandydatów: Aby udzielić Państwu wsparcia w poszukiwaniu odpowiedniego stanowiska w koncernie, możemy umieścić Państwa kandydaturę zgodnie z Państwa kwalifikacjami w puli kandydatów. Umożliwi nam to prezentowanie Państwu ofert pracy, które pasują do Państwa profilu. Aby możliwe było umieszczenie Państwa profilu w puli kandydatów, widoczność Państwa profilu musi być ustawiona na „kraj mojego miejsca zamieszkania” lub „cały świat”. Informację o tym, w jakiej puli kandydatów Państwo się znajdują, można w każdej chwili uzyskać za pośrednictwem naszej infolinii dla kandydatów (jobs@telekom.de). 

d) Kategorie specjalne danych osobowych: Dane osobowe – łącznie ze wszystkimi danymi w przekazanych przez Państwa załącznikach – są wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi procesu rekrutacji. Kategorie specjalne danych osobowych są zapisywane tylko w sposób ukierunkowany i tylko wówczas, gdy jest to prawnie dozwolone oraz niezbędne w przypadku stanowiska, na jakie Państwo kandydują. 

e) Ogólne terminy przechowywania danych: Dane zawarte w Państwa zgłoszeniu są przechowywane do 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, o ile nie obowiązują specyficzne dla kraju terminy przechowywania w innym brzmieniu. Terminy te są wymienione w punkcie 1 litera f) niniejszej regulacji. Dane w Państwa profilu kandydata, jeżeli nie zostaną wcześniej przez Państwa usunięte, są przechowywane przez 12 (dwanaście) miesięcy, o ile w części dotyczącej uzupełnień krajowych do niniejszej regulacji nie podano innych terminów lub o ile nie trwa aktywny proces rekrutacji. Termin ten rozpoczyna swój bieg od nowa wraz z każdym logowaniem. 

f) Uzupełnienia krajowe (dotyczy tylko kandydatów, którzy kandydują w odpowiednim kraju): W poniższych krajach obowiązują terminy przechowywania danych odmienne od terminów podanych w punkcie 1 litera e). Terminy te dotyczą zarówno profili kandydatów, jak i zgłoszeń, jeżeli nie podano inaczej.

 • Albania: 12 miesięcy
 • Belgia: 12 miesięcy
 • Brazylia: Bez usuwania
 • Chiny: 12 miesięcy (profil kandydata), 6 miesięcy (zgłoszenie)
 • Dania: 6 miesięcy
 • Finlandia: 6 miesięcy
 • Francja: 12 miesięcy
 • Grecja: 84 miesiące (profil kandydata), 12 miesięcy (zgłoszenie)
 • Wielka Brytania: 12 miesięcy
 • Chorwacja: 12 miesięcy
 • Malezja: Bez usuwania
 • Macedonia: 12 miesięcy (profil kandydata), 6 miesięcy (zgłoszenie)
 • Meksyk: 12 miesięcy
 • Czarnogóra: 60 miesięcy
 • Norwegia: 6 miesięcy
 • Austria: 12 miesięcy
 • Polska: 6 miesięcy
 • Rumunia: 12 miesięcy
 • Rosja: Bez usuwania
 • Szwecja: 6 miesięcy
 • Szwajcaria: 6 miesięcy
 • Singapur: 84 miesiące
 • Słowacja: 12 miesięcy
 • Hiszpania: 12 miesięcy
 • Afryka Południowa: 12 miesięcy
 • Republika Czeska: 24 miesiące
 • Węgry: 12 miesięcy
 • Stany Zjednoczone Ameryki: 24 miesiące

 


2. Czy mój sposób korzystania jest analizowany, np. w celach reklamowych lub związanych ze śledzeniem?

a) Cele marketingowe i reklamowe


Państwa dane są wykorzystywane wyłącznie w ramach procesu rekrutacji na stanowiska oferowane przez koncern Deutsche Telekom. W szczególności wykluczone jest wykorzystanie Państwa danych do celów marketingowych i reklamowych.

b) Pliki cookie

Nasza strona internetowa stosuje wyłącznie niezbędne pod kątem technicznym pliki cookie, aby zapewnić Państwu jak najlepszą obsługę. Pliki te są konieczne, aby mogli Państwo poruszać się po naszej stronie i korzystać z najważniejszych funkcji. Są to sesyjne pliki cookie, które nie zawierają danych osobowych, są usuwane po zakończeniu sesji i nie ma możliwości ich zablokowania. Podstawę prawną dla stosowania tych plików cookie stanowi art. 6 ust. 1b RODO lub w przypadku państw trzecich art. 49 ust. 1b RODO.

Firma: Telekom, SAP jako Service Provider
Przeznaczenie: Logowanie i zgłoszenie, Działanie strony internetowej
Okres przechowywania: Sesyjny plik cookie, Trwale
Kraj przetwarzania: Niemcy                               

c) Usługi innych przedsiębiorstw

Google


W procesie rejestracji na naszej stronie internetowej stosujemy funkcję Google Recaptcha, dodatkowo wykorzystujemy połączenie z Google Drive, aby zaoferować Państwu możliwość pobierania i wczytywania danych. Operatorem tych aplikacji jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W związku ze stosowaniem tych usług Państwa adres IP jest przekazywany bezpośrednio do Google i zapisywany jest plik cookie. W każdej chwili mogą Państwo uzyskać informacje na temat przetwarzania Państwa danych przez Google i sprzeciwić się temu przetwarzaniu pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Dropbox

Korzystamy z połączenia z usługą Dropbox, aby umożliwić Państwu pobieranie i wczytywanie danych w procesie rekrutacji. Operatorem tej usługi jest firma Dropbox International Unlimited Company, One Park Place, Floor 5, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irlandia. W związku ze stosowaniem tej usługi Państwa adres IP jest przekazywany bezpośrednio do Dropbox i zapisywany jest plik cookie. W każdej chwili mogą Państwo uzyskać informacje na temat przetwarzania Państwa danych przez Dropbox i sprzeciwić się temu przetwarzaniu pod adresem https://www.dropbox.com/privacy.3. Gdzie znajdę ważne dla mnie informacje?

Niniejsza polityka prywatności daje wgląd w kwestie obowiązujące spółkę Deutsche Telekom AG podczas przetwarzania Państwa danych na niniejszym portalu internetowym.

Więcej informacji na temat ochrony danych podano na stronach:

 


4. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych? Do kogo mogę zwrócić się z pytaniami dot. ochrony danych w firmie Telekom?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest Deutsche Telekom AG. W razie pytań zachęcamy do nawiązania kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta lub z naszym inspektorem ochrony danych – panem dr Clausem D. Ulmerem, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, datenschutz@telekom.de.5. Jakie prawa mi przysługują?

Państwa obowiązkiem jest zapewnienie, aby udostępniane przez Państwa dane były właściwe i prawidłowe. W każdej chwili mogą Państwo mieć dostęp do swoich danych osobowych na swoim koncie. Dodatkowo oprócz praw przyznanych w ramach polityki prywatności HR Suite mają Państwo także prawo do:

a) Zażądania informacji o kategoriach przetwarzanych danych, celu przetwarzania, ewentualnych odbiorcach tych danych, planowanym czasie przechowywania (art. 15 RODO).

b) Żądania sprostowania bądź uzupełnienia nieprawidłowych lub niepełnych danych (art. 16 RODO).

c) Odwołania udzielonej zgody – w każdym momencie i ze skutkiem na przyszłość (art. 7 ust. 3 RODO).

d) Sprzeciwienia się przetwarzaniu danych – realizowanemu na podstawie uzasadnionego interesu – z powodów wynikających z zaistnienia Państwa szczególnej sytuacji (art. 21 ust. 1 RODO).

e) W określonych sytuacjach – żądania usunięcia danych na mocy art. 17 RODO, w szczególności jeśli dane nie są już potrzebne do realizowania przewidzianego celu lub gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem bądź też gdy wycofali Państwo zgodę zgodnie z powyższą literą (c) lub wyrazili Państwo sprzeciw zgodnie z powyższą literą (d).

f) W określonych warunkach – żądania ograniczenia danych, o ile ich usunięcie nie jest możliwe lub gdy obowiązek ich usunięcia jest sporny (art. 18 RODO).

g) Przekazania danych, tj. mają Państwo możliwość otrzymania udostępnionych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy (np. CSV) lub też przekazania danych innym podmiotom (art. 20 RODO).

h) Wniesienia do właściwego organu nadzorczego skargi dotyczącej przetwarzania danych (dla umów telekomunikacyjnych: pełnomocnik rządu federalnego ds. ochrony danych i wolności informacji; w pozostałych przypadkach: pełnomocnik kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia ds. ochrony danych i wolności informacji).

Dla kandydatów na stanowiska w Malezji:

i) Udzielenia pozwolenia według § 6 ust. 1 Personal Data Protection Act 2010 (zwanego dalej „ACT”), zgodnie z którym użytkownicy danych mogą zapisywać i przetwarzać dane osobowe do celów stosunku zatrudnienia.

Osoba, której dane dotyczą, musi złożyć wniosek o realizację wymienionych powyżej praw, z wyjątkiem prawa do wystąpienia do sądu, w formie pisemnej do podmiotu odpowiedzialnego na następujący adres e-mail: recruiting.privacy@telekom.de. Podmiot odpowiedzialny musi poinformować w ciągu jednego miesiąca od otrzymania takiego wniosku o podjętych działaniach / wymaganych informacjach.

 

6. Stosowane prawo

Prawo mające zastosowanie w odniesieniu do obsługi Państwa zgłoszenia wynika z Państwa wyboru puli kandydatów oraz jednostki prawnej, na której ofertę pracy Państwo odpowiedzieli. W UE obowiązuje RODO lub odpowiednie krajowe przepisy lokalne. W pozostałych krajach obowiązują wymienione poniżej przepisy prawne.

 • Albania: Ustawa nr 9887 z dnia 10.03.2008 r. w brzmieniu ustawy nr 48/2012 z dnia 26.04.2012 r. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
 • Chiny: W Hongkongu rozporządzenie o danych osobowych (ochrona danych) (Personal Data (Privacy) Ordinance) (Cap 486); w Chińskiej Republice Ludowej obowiązujące obecnie przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych
 • Chorwacja: Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12)
 • Malezja: Personal Data Protection Act (ustawa o ochronie danych osobowych), 2010
 • Macedonia: Law on personal data protection (ustawa o ochronie danych osobowych)
 • Meksyk: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (federalna ustawa o ochronie danych osobowych należących do osób prywatnych)
 • Czarnogóra: Personal Data Protection Law (ustawa o ochronie danych osobowych) (Official Gazette of Montenegro Nr. 44/12)
 • Polska: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 • Rosja: Federalna ustawa nr 152-FZ O DANYCH OSOBOWYCH z dnia 27 lipca 2006 r.
 • Szwecja: Ustawa o ochronie danych (1998:204)
 • Singapur: Personal Data Protection Act 2012 (ustawa o ochronie danych osobowych)
 • Afryka Południowa: Protection of Personal Information Act 3 (ustawa nr 3 o ochronie informacji dotyczących osób) z 2013 r.
 • Stany Zjednoczone Ameryki: 201 CMR 17.00: M.G.L. c. 93H

 


7. Komu Deutsche Telekom AG przekazuje moje dane?

Podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie: Są to przedsiębiorstwa otrzymujące od nas zlecenie przetwarzania danych w prawnie ustalonych ramach, art. 28 RODO (usługodawcy, wykonawcy zobowiązania). Również w tym przypadku firma Telekom ponosi odpowiedzialność za ochronę Państwa danych.

Na podstawie ustawowego zobowiązania: W określonych przypadkach jesteśmy ustawowo zobowiązani do przekazywania niektórych danych jednostce państwowej, która zażąda tych danych.

Uzupełnienia krajowe (dotyczy tylko kandydatów, którzy kandydują w określonym kraju):

Słowacja (Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o / Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o. i Deutsche Telekom Service Europe Slovakia s.r.o)
Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail są przetwarzane przez naszego partnera umowy HireVue Inc. z siedzibą w 10876 S. River Front Parkway, Suite 600, South Jordan, UT 84095 USA. Państwa dane są przechowywane w centrum przetwarzania danych w Dublinie, Irlandia. Pozostałe dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przetwarzane tylko za Państwa zgodą w ramach platformy HireVue.

Niemcy
W ramach procesu aplikacyjnego, w celu oceny Twojego wykształcenia, Twoja nazwa uczelni, stopień naukowy/ przedmiot główny, ocena końcowa i rok ukończenia studiów mogą być przetwarzane przez naszego wykonawcę Candidate Select GmbH, Raderberger Str. 173-175, 50968 Kolonia, Niemcy (Twoje imię i nazwisko nie będą przekazywane naszemu wykonawcy). Twoje dane będą przechowywane w centrum danych na terenie UE.

W procesie rekrutacji korzystamy również z dostawcy usług Eightfold AI Inc, 2625 Augustine Drive, Suite 601, Santa Clara, CA 95054, USA. Twoje dane aplikacji mogą być dodatkowo przetwarzane przez Eightfold AI Inc. Jeśli nie masz aktywnej aplikacji, ale ustawiasz widoczność swoich danych na "w rekrutacjach na całym świecie" lub "w rekrutacjach tylko w moim kraju zamieszkania" w swoim profilu kandydata (patrz opis 1b), dane twojego profilu kandydata (np. dane kontaktowe i CV) będą przetwarzane przez naszego partnera umownego Eightfold AI Inc. Jeśli podasz link do swojego profilu na portalu biznesowym (np. LinkedIn) w swoim CV, dane z tego profilu mogą również być dodatkowo przetwarzane w Eightfold. Twoje dane będą przechowywane wyłącznie w centrach danych znajdujących się w Unii Europejskiej.

 

8. Gdzie są przetwarzane moje dane?

Państwa dane są przetwarzane w Niemczech i w krajach europejskich. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach przetwarzanie Państwa danych następuje także w krajach spoza Unii Europejskiej (w tzw. państwach trzecich), odbywa się to

a) o ile wyraźnie udzielili Państwo na to zgody (art. 49 ust. 1a RODO);  (w większości krajów spoza UE poziom ochrony danych nie odpowiada standardom UE; dotyczy to w szczególności kompleksowych praw monitorowania i kontroli ze strony urzędów państwowych, np. w USA, które niewspółmiernie ingerują w ochronę danych obywateli UE);

b) lub o ile jest to niezbędne w celu realizacji naszego świadczenia wobec Państwa (art. 49 ust. 1b RODO);

c) lub o ile jest to przewidziane ustawowo (art. 6 ust. 1c RODO).

Ponadto przetwarzanie Państwa danych w państwach trzecich następuje jedynie wówczas, gdy poprzez określone działania zapewniono zachowanie odpowiedniego poziomu ochrony danych (np. decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony lub tzw. odpowiednie gwarancje, art. 44 i nast. RODO).

 

9. Przechowywanie danych

Dane są przechowywane w formie zaszyfrowanej w centrum danych SAP AG w Niemczech w imieniu Deutsche Telekom AG.

 

10. Dostęp do danych

W zależności od wybranej przez Państwa puli kandydatów dostęp do Państwa danych mają osoby odpowiedzialne za rekrutację na stanowiska pracy w koncernie Deutsche Telekom. Podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu prawa ochrony danych jest Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L., oraz wszystkie inne spółki, które uczestniczą w procesie rekrutacji. Wszystkie standardy poufności i bezpieczeństwa są zagwarantowane w umowach dotyczących przetwarzania danych na zlecenie. Pracownicy, którzy mają dostęp do Państwa danych, nie mogą wykorzystywać ich do innych celów i są objęci obowiązkiem zachowania tajemnicy. Państwa dane są chronione przed nieuprawnionym dostępem poprzez szyfrowaną transmisję i przechowywanie. Odpowiedni poziom ochrony danych gwarantują ustandaryzowane koncepcje ochrony danych i bezpieczeństwa, łącznie z koncepcjami ról i zezwoleń, koncepcjami zabezpieczenia danych oraz fizycznymi działaniami zabezpieczającymi.© Deutsche Telekom AG - March 2024