Uitsluiten van de aansprakelijkheid

De Deutsche Telekom AG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledigheid,  juistheid en actualiteit van de beschikbaar gestelde informatie op deze website. Dat geldt ook voor alle websites waarnaar direct of indirect per link op deze website wordt verwezen. De Deutsche Telekom AG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een pagina die via een dergelijke links wordt bereikt. De Deutsche Telekom AG behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen of aanvullingen van de beschikbaar gestelde informatie uit te voeren of deze te verwijderen. De Deutsche Telekom AG is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door ontbrekende benuttingsmogelijkheden of door gegevensverlies in verband met het gebruik van documenten of informatie resp. het verlenen van diensten die op deze website toegankelijk zijn.