Privacyverklaring

Gegevensbescherming

Algemeen

De bescherming van de persoonsgegevens van klanten, werknemers en andere personen is een topprioriteit voor alle bedrijven binnen de Deutsche Telekom Group. We vinden het belangrijk u te informeren over welke persoonsgegevens worden verzameld, hoe deze worden gebruikt en welke opties u in dit verband hebt.

Naar aanleiding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Binding Corporate Rules Privacy (BCRP) hebben we bindende regels voor gegevensbescherming ingevoerd voor het gehele concern. Dit regelgevingskader voorziet in uniforme interne regels voor de behandeling van persoonsgegevens binnen de Deutsche Telekom Group.

Bij wijze van afwijking geldt het volgende voor sollicitanten bij de OTE-groep in Griekenland: de bedrijven van de OTE-groep hebben een gemeenschappelijke richtlijn voor de bescherming van persoonsgegevens, de OTE-privacyrichtlijn. Deze richtlijn geldt voor alle bedrijven van de OTE-groep totdat deze wordt vervangen door de Binding Corporate Rules Privacy van Deutsche Telekom AG of een vergelijkbare bindende tekst. We hebben uitgebreide technische en operationele voorzorgsmaatregelen genomen om de door ons opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en misbruik. Onze beveiligingsprocedures worden regelmatig gecontroleerd en aangepast om gelijke tred te houden met de technologische vooruitgang.

 

1. Welke gegevens worden verzameld, hoe worden ze gebruikt en hoe lang worden ze bewaard?

a) Technische kenmerken: als u onze webpagina's bezoekt, registreert de webserver tijdelijk de domeinnaam of het IP-adres van uw computer, het bestandsverzoek van de client (bestandsnaam en URL), de http-antwoordcode en de webpagina van waaruit u ons bezoekt. 
De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de gegevensbeveiliging, in het bijzonder om mogelijke aanvallen op onze webserver af te weren (art. 6 lid 1f AVG). Ze worden niet gebruikt voor het aanmaken van individuele gebruikersprofielen noch doorgegeven aan derden en worden uiterlijk na 7 dagen gewist. We behouden ons het recht voor statistische analyses van geanonimiseerde gegevensbestanden te maken. 

b) Kandidaatprofiel: om eenvoudig op verschillende functies te solliciteren, maakt u bij uw eerste sollicitatie een kandidaatprofiel aan, dat voor de huidige en alle volgende sollicitaties wordt gebruikt. In het kandidaatprofiel voert u algemene gegevens in, zoals uw naam en contactgegevens. U kunt de informatie in het kandidaatprofiel op elk moment wijzigen. Bovendien moet u bij elke sollicitatie specifieke vragen beantwoorden die betrekking hebben op de functie waarop u solliciteert. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt bij de sollicitatie op die betreffende functie. 

Wanneer u uw kandidaatprofiel aanmaakt, kunt u kiezen in welke mate uw profielgegevens zichtbaar moeten zijn. Op https://www.telekom.com/global-careers-contact kunt u nagaan welke bedrijven, afhankelijk van uw keuze, toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Er zijn drie mogelijkheden om de internationale toegang tot uw kandidaatprofiel te regelen: 

 • Uw gegevens worden gebruikt door alle bedrijven van de Deutsche Telekom Group wereldwijd. Op https://www.telekom.com/global-careers-contact kunt u nagaan welke bedrijven toegang hebben tot uw persoonsgegevens; of
   
 • Uw gegevens worden gebruikt door alle bedrijven van de Deutsche Telekom Group in het land waar u woont, alsmede door Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L., dat als hun gemachtigde vertegenwoordiger optreedt. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor wervingsdoeleinden. Op https://www.telekom.com/global-careers-contact kunt u nagaan welke bedrijven in het betreffende land toegang hebben tot uw persoonsgegevens; of
   
 • Uw gegevens worden alleen gebruikt voor functies waarop u solliciteert en zijn alleen zichtbaar voor of binnen de bedrijven die de betreffende vacatures hebben uitgeschreven en voor Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L.
   

Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L. treedt op als gemachtigde vertegenwoordiger voor bedrijven van de Deutsche Telekom Group in Albanië, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Kroatië, Macedonië, Montenegro, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Roemenië, Zwitserland, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Hongarije. Afhankelijk van uw keuze hebben de medewerkers die bij de wervingsprocedure zijn betrokken toegang tot de gegevens die u tijdens de sollicitatieprocedure hebt verstrekt. Behalve medewerkers van de HR-afdeling gaat het ook om leidinggevenden en, in sommige gevallen, vakverantwoordelijke medewerkers. Afhankelijk van het land en de functie waarop u hebt gesolliciteerd, kunnen uw gegevens ook worden ingezien door leden van de ondernemingsraad of leden van de vertegenwoordiging voor mensen met een ernstige beperking die gebruikmaken van hun wettelijk recht op medezeggenschap. Als de wervings- en selectieprocedure gedeeltelijk wordt uitgevoerd door zorgvuldig geselecteerde externe dienstverleners, gebeurt dit altijd op basis van een gegevensverwerkingsovereenkomst.

Dit geldt ook voor het maken van rapporten voor statistische evaluaties door Deutsche Telekom-bedrijven binnen de EU. In deze gevallen kunnen achternaam en voornaam, evenals algemene gegevens over uw aanvraag, worden ingezien door de toegewezen rapportageafdeling.

In uw kandidaatprofiel vindt u een commentaarveld waar recruiters algemene informatie kunnen invoeren die geen betrekking heeft op een specifieke sollicitatie.  Dit kan bijvoorbeeld uw voorkeurslocatie zijn of het werkgebied waar uw voorkeur naar uitgaat. Het commentaarveld wordt ingevuld door de recruiter na uw mondelinge goedkeuring. Als u het niet eens bent met de inhoud van het veld, kunt u om wijziging of schrapping verzoeken via uw recruiter of via de contactpersoon in het betreffende land op https://www.telekom.com/global-careers-contact.

c) Kandidatenpool: om u te helpen bij uw zoektocht naar een geschikte functie binnen het concern, nemen we u graag op in een van onze kandidatenpools. Zo kunnen we u op de hoogte brengen van vacatures die bij uw profiel passen. Om u in een kandidatenpool te kunnen opnemen, moet de zichtbaarheid van uw kandidaatprofiel zijn ingesteld op "in mijn land van verblijf" of "wereldwijd". Informatie over de kandidatenpool waarin u zich bevindt, kan op elk moment worden verkregen via onze hotline voor sollicitanten (jobs@telekom.de). 

d) Speciale categorieën persoonsgegevens: persoonsgegevens en alle andere door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor wervingsdoeleinden. Speciale categorieën persoonsgegevens worden alleen gericht verzameld en alleen indien dit wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de functie waarop u hebt gesolliciteerd. 

e) Algemene termijnen voor het bewaren van gegevens: gegevens in uw sollicitatie worden tot 6 (zes) maanden na het einde van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij landspecifieke bewaartermijnen anders bepalen. Deze landspecifieke bewaartermijnen staan vermeld onder 1, punt f) van dit document. De gegevens in uw kandidaatprofiel worden na 12 (twaalf) maanden gewist, indien ze niet eerder door u zijn gewist, tenzij de in dit document aangegeven landspecifieke bewaartermijnen anders bepalen of er op dat moment een sollicitatieprocedure loopt. Deze termijn begint opnieuw elke keer dat u inlogt. 

f) Landspecifieke aanvullingen (alleen relevant als u in het betreffende land solliciteert): In de volgende landen gelden andere termijnen voor het bewaren van gegevens dan de onder 1, punt e) genoemde termijnen. Deze termijnen gelden zowel voor kandidaatprofielen als voor sollicitaties, tenzij anders aangegeven.

 • Albanië: 12 maanden
 • België: 12 maanden
 • Brazilië: gegevens worden niet gewist
 • China: 12 maanden (kandidaatprofiel), 6 maanden (sollicitatie)
 • Denemarken: 6 maanden
 • Finland: 6 maanden
 • Frankrijk: 12 maanden
 • Griekenland: 84 maanden (kandidaatprofiel), 12 maanden (sollicitatie)
 • Groot-Brittannië: 12 maanden
 • Kroatië: 12 maanden
 • Maleisië: gegevens worden niet gewist
 • Macedonië: 12 maanden (kandidaatprofiel), 6 maanden (sollicitatie)
 • Mexico: 12 maanden
 • Montenegro: 60 maanden
 • Noorwegen: 6 maanden
 • Oostenrijk: 12 maanden
 • Polen: 6 maanden
 • Roemenië: 12 maanden
 • Rusland: gegevens worden niet gewist
 • Zweden: 6 maanden
 • Zwitserland: 6 maanden
 • Singapore: 84 maanden
 • Slowakije: 12 maanden
 • Spanje: 12 maanden
 • Zuid-Afrika: 12 maanden
 • Tsjechië: 24 maanden
 • Hongarije: 12 maanden
 • Verenigde Staten: 24 maanden

 


2. Wordt mijn gebruiksgedrag geanalyseerd, bijv. voor reclame of tracking?

a) Marketing- en reclamedoeleinden


Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor vacatures binnen de Deutsche Telekom Group. Uw gegevens worden niet gebruikt voor marketing- en reclamedoeleinden.

b) Cookies

Onze website maakt alleen gebruik van technisch noodzakelijke cookies om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Deze cookies zijn noodzakelijk om u door de pagina's te laten navigeren en essentiële functies te laten gebruiken. De cookies zijn sessiespecifiek, bevatten geen persoonsgegevens, worden aan het einde van de sessie gewist en kunnen niet worden geweigerd. De rechtsgrond voor deze cookies is art. 6 lid 1b AVG of, in het geval van derde landen, art. 49 lid 1b AVG.

Firma: Telekom, SAP als serviceprovider
Doel: Inloggen en solliciteren, Websitefunctionaliteit
Bewaartijd: Sessiecookie, Permanent
Land van verwerking: Duitsland                           

c) Diensten van andere ondernemingen

Google

Voor de registratie op onze website gebruiken we Google Recaptcha. Daarnaast maken we gebruik van een verbinding met Google Drive om u de mogelijkheid te bieden gegevens daaruit op te halen en te uploaden. Deze toepassingen worden beheerd door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Doordat we gebruikmaken van deze diensten, wordt uw IP-adres rechtstreeks aan Google doorgegeven en wordt er een cookie opgeslagen. U kunt zich te allen tijde op de hoogte stellen van de gegevensverwerking door Google op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy en hiertegen bezwaar maken.

Dropbox

We maken gebruik van een verbinding met de dienst Dropbox om u de mogelijkheid te bieden tijdens de sollicitatieprocedure gegevens daaruit op te halen en te uploaden. Deze toepassing wordt beheerd door Dropbox International Unlimited Company, One Park Place, Floor 5, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ierland. Doordat we gebruikmaken van deze dienst, wordt uw IP-adres rechtstreeks aan Dropbox doorgegeven en wordt er een cookie opgeslagen. U kunt zich te allen tijde op de hoogte stellen van de gegevensverwerking door Dropbox op https://www.dropbox.com/privacy en hiertegen bezwaar maken.3. Waar kan ik de informatie vinden die voor mij belangrijk is?

Deze mededeling over gegevensbescherming geeft een overzicht van de punten die van toepassing zijn op de verwerking van uw gegevens in dit webportaal door Deutsche Telekom AG.

Voor meer informatie over gegevensbescherming, zie:

 


4. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking? Met wie moet ik contact opnemen als ik vragen heb over de gegevensbescherming bij Telekom?

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is Deutsche Telekom AG. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze klantendienst of met onze functionaris voor de gegevensbescherming, de heer dr. Claus D. Ulmer, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, datenschutz@telekom.de.

 

5. Welke rechten heb ik?

Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de gegevens die u verstrekt juist en nauwkeurig zijn. U kunt op elk moment toegang krijgen tot uw persoonsgegevens in uw account. Behalve de rechten die u worden toegekend in de privacyverklaring van de HR Suite, hebt u ook het recht:

a) om informatie op te vragen over de categorieën gegevens die worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de eventuele ontvangers van de gegevens en de geplande bewaarperiode (art. 15 AVG);

b) om te eisen dat onjuiste of onvolledige gegevens worden gecorrigeerd of aangevuld (art. 16 AVG);

c) om een verleende toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken  (art. 7 lid 3 AVG);

d) om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op basis van een gerechtvaardigd belang om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie (art. 21 lid 1 AVG);

e) om in bepaalde gevallen, in het kader van art. 17 AVG, de verwijdering van gegevens te eisen - met name als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of onrechtmatig worden verwerkt, of als u uw toestemming op grond van (c) hierboven hebt ingetrokken of bezwaar hebt gemaakt op grond van (d) hierboven;

f) om onder bepaalde voorwaarden de beperking van de gegevensverwerking te eisen indien verwijdering niet mogelijk is of de verplichting tot verwijdering wordt betwist (art. 18 AVG);

g) op dataportabiliteit, d.w.z. dat u het recht hebt om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zoals CSV, te ontvangen en eventueel aan anderen door te geven (art. 20 AVG);

h) om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens over de gegevensverwerking (voor telecommunicatiecontracten: de Duitse federale commissaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid; voor het overige: de commissaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen).

Voor sollicitanten op functies in Maleisië:

i) Het recht om toestemming te verlenen op grond van art. 6 lid 1 van de Personal Data Protection Act 2010 (hierna "ACT") aan gebruikers van gegevens om persoonsgegevens te bewaren en te verwerken ten behoeve van de dienstbetrekking.

De uitoefening van een van de bovengenoemde rechten, met uitzondering van het recht om een gerechtelijke procedure aan te spannen, moet door een betrokkene schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de verantwoordelijke via het volgende e-mailadres: recruiting.privacy@telekom.de. De verantwoordelijke moet de genomen maatregelen/gevraagde informatie meedelen binnen een maand na ontvangst van een dergelijk verzoek.

 

6. Toepasselijk recht

Het recht dat van toepassing is op de verwerking van uw sollicitatie hangt af van de door u geselecteerde kandidatenpool en van de rechtspersoon op wiens vacature u solliciteert. In de EU is de AVG van toepassing of gelden de overeenkomstige landspecifieke voorschriften. In de overige landen is de onderstaande wetgeving van toepassing.

 • Albanië: wet nr. 9887 van 10-03-2008, als gewijzigd bij wet nr. 48/2012 van 26-04-2012 betreffende de bescherming van persoonsgegevens
 • China: voor Hongkong de verordening persoonsgegevens (gegevensbescherming) (Personal Data (Privacy) Ordinance) (Cap 486); voor de Volksrepubliek China de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens die momenteel van kracht is
 • Kroatië: Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12)
 • Maleisië: Personal Data Protection Act 2010 (wet inzake de bescherming van persoonsgegevens)
 • Macedonië: Law on personal data protection (wet inzake de bescherming van persoonsgegevens)
 • Mexico: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (federale wet inzake de bescherming van persoonsgegevens in het bezit van particulieren)
 • Montenegro: Personal Data Protection Law (wet inzake de bescherming van persoonsgegevens) (staatsblad van Montenegro nr. 44/12)
 • Polen: wet van 29 augustus 1997 inzake de bescherming van persoonsgegevens
 • Rusland: nationale wet van 27 juli 2006 nr. 152-FZ inzake persoonsgegevens
 • Zweden: gegevensbeschermingswet (1998:204)
 • Singapore: Personal Data Protection Act 2012 (wet inzake de bescherming van persoonsgegevens)
 • Zuid-Afrika: Protection of Personal Information Act 3 (wet nr. 3 inzake de bescherming van persoonsgegevens) van 2013
 • Verenigde Staten: 201 CMR 17.00: M.G.L. c. 93H
7. Aan wie geeft Deutsche Telekom AG mijn gegevens door?

Aan verwerkers: dit zijn bedrijven die we binnen het kader van de wet opdracht hebben gegeven voor de verwerking van gegevens, art. 28 AVG (dienstverleners, agenten). In dit geval blijft Telekom verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens.

Vanwege een wettelijke verplichting: in sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om bepaalde gegevens door te geven aan de verzoekende overheidsinstantie.

Landspecifieke aanvullingen (alleen relevant als u in het betreffende land solliciteert): 

Slowakije (Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o / Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o. en Deutsche Telekom Service Europe Slovakia s.r.o)
Uw voor- en achternaam en uw e-mailadres worden verwerkt door onze contractpartner HireVue Inc., gevestigd te 10876 S. River Front Parkway, Suite 600, South Jordan, UT 84095, Verenigde Staten. Uw gegevens worden opgeslagen in het rekencentrum in Dublin, Ierland. Andere persoonsgegevens van u worden binnen het HireVue-platform alleen met uw toestemming verwerkt.

Duitsland
Als onderdeel van het sollicitatieproces, om uw universitaire graad te evalueren, kan uw universiteitsnaam, universitaire graad, wetenschapsgebied/hoofdvak, eindcijfer en jaar van afstuderen worden verwerkt door onze aannemer; Candidate Select GmbH, Raderberger Str. 173-175, 50968 Keulen, Duitsland (uw voornaam en achternaam worden niet doorgestuurd naar onze aannemer). Uw gegevens worden opgeslagen in een datacenter in de EU.

 

8. Waar worden mijn gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden verwerkt in Duitsland en in andere Europese landen. Als, in uitzonderlijke gevallen, uw gegevens ook worden verwerkt in landen buiten de Europese Unie (in zogenaamde derde landen), gebeurt dit 

a) mits u daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd (art. 49 lid 1a AVG).  (In de meeste landen buiten de EU voldoet het niveau van gegevensbescherming niet aan de EU-normen. Dit betreft met name uitgebreide toezichts- en controlerechten van overheidsinstanties, bijv. in de Verenigde Staten, die een onevenredige inbreuk maken op de gegevensbescherming van Europese burgers.),

b) of mits dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening aan u (art. 49 lid 1b AVG),

c) of mits dit bij wet is bepaald (art. 6 lid 1c AVG).

Bovendien worden uw gegevens alleen in derde landen verwerkt als bepaalde maatregelen zijn genomen om te waarborgen dat er een passend niveau van gegevensbescherming bestaat (bijv. adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of zogenaamde passende waarborgen, art. 44 e.v. AVG).

 

9. Gegevensopslag

De gegevens worden in versleutelde vorm opgeslagen in een datacenter van SAP AG in Duitsland in opdracht van Deutsche Telekom AG.

 

10. Toegang tot gegevens

Afhankelijk van de door u geselecteerde kandidatenpool hebben de personen die verantwoordelijk zijn voor de vervulling van vacatures bij de Deutsche Telekom Group toegang tot uw gegevens. Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L., en alle andere bedrijven die bij de wervingsprocedure zijn betrokken, treden op als gegevensverwerker in de zin van de gegevensbeschermingswet. In gegevensverwerkingsovereenkomsten wordt gegarandeerd dat aan alle geheimhoudings- en beveiligingsnormen wordt voldaan. Medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken en hebben een geheimhoudingsplicht. Uw gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang door middel van versleutelde overdracht en opslag. Gestandaardiseerde gegevensbeschermings- en beveiligingsconcepten, inclusief rol- en machtigingsconcepten, gegevensback-upconcepten en fysieke beveiligingsmaatregelen zorgen voor een passend niveau van gegevensbescherming.© Deutsche Telekom AG - October 2022