Vyloučení ručení

Deutsche Telekom AG upozorňuje na to, že informace uvedené na této webové stránce nemusí být kompletní, správné a aktuální. Toto také platí i pro všechny webové stránky, na které je přímo nebo nepřímo upozorňováno prostřednictvím odkazů. Společnost Deutsche Telekom AG není odpovědná za obsah stránky, ke které se dostanete po otevření takového odkazu. Společnost Deutsche Telekom AG si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení provádět změny nebo doplňovat stávající informace či je odstraňovat. V žádném případě společnost Deutsche Telekom AG neručí za škody, které vznikly v důsledku chybějících možností využití nebo ztráty dat v souvislosti s využíváním dokumentů nebo informací, popř. s poskytováním služeb, které jsou přístupné na této webové stránce.