Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelem

Általános megjegyzések

Az ügyfelek, munkavállalók és mások személyes adatainak védelmére kiemelt figyelmet fordítunk a Deutsche Telekom Csoport minden tagvállalatánál. Fontos számunkra, hogy tájékoztassuk önt arról, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk fel az adatokat, és ön hogyan befolyásolhatja a folyamatot. 

Az EU általános adatvédelmi rendelete (European General Data Protection Regulation – GDPR) és a kötelező vállalati adatvédelmi szabályok (Binding Corporate Rules on Privacy – BCRP) alapján kötelező érvényű adatvédelmi szabályokat vezettünk be a csoport egészében. Ez a szabályozási keretrendszer a személyes adatok Deutsche Telekom Csoporton belüli kezelésére vonatkozó egységes belső előírásokat foglalja magában.

A fentiektől eltérően a görögországi OTE Csoporthoz jelentkező álláskeresőkre a következők vonatkoznak: Az OTE Csoport tagvállalatai egységes szabályozási keretrendszerrel rendelkeznek a személyes adatok védelmére, ez az OTE adatvédelmi szabályzat. Ez a szabályzat vonatkozik az OTE Csoport minden tagvállalatára mindaddig, amíg azt ki nem váltja a Deutsche Telekom AG BCPR vagy egy másik hasonló kötelező érvényű szabályozás. Átfogó technikai és operatív óvintézkedéseket foganatosítottunk az általunk tárolt személyes adatok illetéktelen hozzáférés és felhasználás elleni védelme érdekében. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen felülvizsgáljuk és naprakészen tartjuk, hogy lépést tartsunk a technológiai fejlődéssel.

 

1. Milyen adatokat rögzítenek, hogyan használják és mennyi ideig tárolják azokat?

a) Műszaki jellemzők: Amikor felkeresi weboldalainkat, a webszerver ideiglenesen rögzíti a domain nevet vagy a számítógépe IP-címét, az ügyfél által kért fájlt (fájlnév és URL), a http válaszkódot és azt a weboldalt, amelyről ön meglátogat minket.

A rögzített adatokat kizárólag adatbiztonsági célokra használjuk, különösképpen a webszerverünk ellen megkísérelt támadásokkal szembeni védelem érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az adatokat nem használjuk egyedi felhasználói profilok létrehozására, nem osztjuk meg harmadik felekkel, és legkésőbb 7 nap elteltével töröljük. Fenntartjuk a jogot az anonimizált adatrekordok statisztikai elemzésére. 

b) Jelöltprofil: Annak érdekében, hogy különböző munkakörökre a lehető legkönnyebben jelentkezhessen, az első jelentkezés alkalmával létre kell hoznia egy jelöltprofilt, amely minden további jelentkezésnél használható. A jelöltprofilban általános adatokat kell megadni, mint például a neve és elérhetősége. Az adatokat bármikor módosíthatja. Az általános profilon túlmenően válaszolnia kell a megpályázott konkrét munkakörrel kapcsolatos kérdésekre. Ezeket az adatokat kizárólag az adott munkakör betöltéséhez kapcsolódóan használják fel. 

A jelöltprofil létrehozásakor választhat, hogy adatai milyen mértékben legyenek elérhetőek. A https://www.telekom.com/global-careers-contact linken részletesen megtekintheti, hogy a beállításai alapján mely vállalatok férnek hozzá személyes adataihoz. Három lehetősége van az internacionális hozzáférés vezérlésére a jelölti profiljához a "Profilomat megtekinthetik:" beállítás alatt:

 • "Igen – világszerte, a Deutsche Telecom csoporton belül" - Adatait a Deutsche Telekom Csoport világszerte elhelyezkedő minden tagvállalata felhasználhatja. A https://www.telekom.com/global-careers-contact linken részletesen megtekintheti, hogy a beállításai alapján mely tagvállalatok férnek hozzá személyes adataihoz; vagy
   
 • "Igen – Magyarországon belül" - Adatait a Deutsche Telekom Csoport azon tagvállalatai használhatják fel, amelyek abban az országban működnek, ahol ön él, továbbá a romániai Bukarestben található, nevükben eljáró Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L. Adatait kizárólag toborzás céljára használják fel. A https://www.telekom.com/global-careers-contact linken részletesen megtekintheti, hogy az adott országban mely tagvállalatok férnek hozzá személyes adataihoz; vagy
   
 • "Nem – pályázatodat kizárólag az Általad megjelölt pozícióra tudjuk figyelembe venni" - Az adatait csak azon pozíciókkal kapcsolatban használják fel, amelyekre jelentkezik, és csak azon tagvállalat számára, illetve azon tagvállalaton belül jeleníthetőek meg, amely az adott pozíciót meghirdette, továbbá a romániai Bukarestben található Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L.
   

A Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L. a Deutsche Telekom Csoport Albániában, Németországban, Franciaországban, Görögországban, Nagy-Britanniában, Horvátországban, Makedóniában, Montenegróban, Hollandiában, Ausztriában, Lengyelországban, Portugáliában, Oroszországban, Romániában, Svájcban, Szlovákiában, Spanyolországban, a Cseh Köztársaságban és Magyarországon található tagvállalatainak szerződéses partnereként jár el. Az ön döntésének függvényében a toborzási folyamatban érintett munkavállalók hozzáférhetnek az ön által a jelentkezési eljárás során megadott adatokhoz. A HR terület munkavállalóin túl a fenti körbe tartoznak a munkahelyi vezetők és egyes esetekben más szakmai vezetők. Attól függően, hogy melyik országban melyik pozícióra jelentkezett, adatait értékelhetik az üzemi tanács tagjai vagy a súlyos fogyatékkal élők képviseleti szerveinek tagjai, akik a jogszabályban rögzített együttdöntési jogaikat gyakorolják. Amennyiben a toborzási és kiválasztási folyamat egy részét egy gondosan kiválasztott külső szolgáltató végzi, ezt minden esetben adatfeldolgozási szerződés keretei között teszi.

Ez vonatkozik a Deutsche Telekom vállalatai által az EU-n belül a statisztikai értékelésekhez készített jelentésekre is. Ezekben az esetekben a vezeték- és keresztnevet, valamint az Ön jelentkezésére vonatkozó általános adatokat a kijelölt, riportokra szakosodott szervezet  megtekintheti.

A jelöltprofilban található egy megjegyzés mező, melyet a toborzó munkatársaink használnak olyan általános információk tárolására, amelyek függetlenek az aktuális pozícióra való jelentkezéstől.  Ez lehet például az ön által preferált hely vagy az ön által preferált feladatkör. A megjegyzés mezőt csak azután használja a toborzó munkatárs, miután erre szóban engedélyt kapott öntől. Ha nem ért egyet a mező tartalmával, akkor kérje annak megváltoztatását vagy törlését toborzó kollégánknál, ill. az alábbi linken található országkapcsolaton keresztül: https://www.telekom.com/global-careers-contact

c) Jelöltcsoport: Ahhoz, hogy segítsünk megfelelő pozíciót találni Önnek a csoporton belül, szeretnénk a képességei alapján valamelyik jelöltcsoportba felvenni. Ez segít abban, hogy olyan pozíciókat ajánlhassunk, amelyek leginkább illenek a profiljához. Akkor tudjuk valamelyik jelöltcsoportba felvenni, ha a profilja láthatóságát „a lakóhelyem szerinti országban” vagy „világszerte” pontra állította. Arról, hogy melyik jelöltcsoportban van, bármikor érdeklődhet a jelentkezők számára fenntartott címen (jobs@telekom.de). 

d) Személyes adatok különleges kategóriái: A személyes adatokat, beleértve az ön által mellékletekben megadott adatokat is, kizárólag toborzási célokra használják fel. A személyes adatok különleges kategóriáit csak célhoz kötötten gyűjtik, és csak akkor, ha jogszabályilag ez megengedett és a konkrét munkakör esetében szükséges. 

e) Általános adattárolási időtartamok: A jelentkezésében szereplő adatokat a jelentkezési eljárás befejezése után legfeljebb 6 (hat) hónapig tároljuk, feltéve, hogy nincsenek érvényben más országspecifikus megőrzési időtartamok. Ez utóbbiak a jelen szabályzat 1. f) pontjában találhatók. A jelöltprofilban megadott adatokat, ha ön nem törölte azokat előbb, 12 (tizenkét) hónapig tároljuk, hacsak a jelen szabályzat országspecifikus kiegészítésekről szóló szakaszában nincsenek más határidők meghatározva, vagy ha van aktív jelentkezési eljárás. Ez az időtartam minden bejelentkezéssel újra kezdődik. 

f) Országspecifikus kiegészítések (csak abban az esetben alkalmazandó, ha a megfelelő országban jelentkezel): A következő országokban a 1. e) pontban meghatározottól eltérő adattárolási időtartamok érvényesek. Az időtartamok – ha nincs másképp megadva – a jelöltprofilokra is, a jelentkezésekre is érvényesek.

 • Albánia: 12 hónap
 • Belgium: 12 hónap
 • Brazília: nem törlik
 • Kína: 12 hónap (jelöltprofil), 6 hónap (jelentkezés)
 • Dánia: 6 hónap
 • Finnország: 6 hónap
 • Franciaország: 12 hónap
 • Görögország: 84 hónap (jelöltprofil), 12 hónap (jelentkezés)
 • Nagy-Britannia: 12 hónap
 • Horvátország: 12 hónap
 • Malajzia: nem törlik
 • Makedónia: 12 hónap (jelöltprofil), 6 hónap (jelentkezés)
 • Mexikó: 12 hónap
 • Montenegró: 60 hónap
 • Norvégia: 6 hónap
 • Ausztria: 12 hónap
 • Lengyelország: 6 hónap
 • Románia: 12 hónap
 • Oroszország: nem törlik
 • Svédország: 6 hónap
 • Svájc: 6 hónap
 • Szingapúr: 84 hónap
 • Szlovákia: 12 hónap
 • Spanyolország: 12 hónap
 • Dél-Afrika: 12 hónap
 • Cseh Köztársaság: 24 hónap
 • Magyarország: 12 hónap
 • Amerikai Egyesült Államok: 24 hónap

 


2. Értékelik-e használati szokásaimat, pl. reklám vagy nyomon követés céljából?

a) Marketing- és reklámcélok


Adatait kizárólag a Deutsche Telekom Csoporton belül betöltendő pozíciókhoz használják fel. Különösen kizárt az adatainak marketing- és reklámcélokra történő felhasználása.

b) Sütik

Weboldalunk csak a technikailag szükséges sütiket használja, hogy szavatoljuk önnek a lehető legjobb szolgáltatást. Ezekre a sütikre azért van szükség, hogy lehetséges legyen a weboldalakon a navigálás és a fontos funkciók használata. Ezek munkamenet-specifikusak, nem tartalmaznak személyes adatokat, a munkamenet végén törlésre kerülnek, és nem utasíthatók el. E sütik jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja, harmadik országok esetében pedig a GDPR 49. cikke (1) bekezdésének b) pontja.

Cég: Telekom, SAP mint szolgáltató
Cél: belépés és jelentkezés, weboldal-funkcionalitás
A tárolás tartama: a munkamenetre szóló, állandó
Az adatkezelés országa: Németország                          

c) Más vállalatok szolgáltatásai

Google


A weboldalunkon a regisztráláshoz a Google Recaptcha kódot alkalmazzuk, és a Google Drive-hoz való kapcsolatot is használjuk, lehetőséget nyújtva adatok lekérésére és feltöltésére. Ezeket az alkalmazásokat a Google Inc. üzemelteti, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ezen szolgáltatások beágyazásával az IP-címét közvetlenül továbbítja a Google-nak, és ment egy sütit. Bármikor tájékozódhat a Google által végzett adatkezelésről a https://www.google.de/intl/de/policies/privacy oldalon, és kifogásolhatja azt.

Dropbox

Kapcsolatot használtunk a Dropbox szolgáltatáshoz, lehetőséget nyújtva Önnek arra, hogy a jelentkezési folyamat során ebből adatokat kérjen le és töltsön fel. Ennek az alkalmazásnak az üzemeltetője: Dropbox International Unlimited Company, One Park Place, Floor 5, Upper Hatch Street, Dublin 2, Írország. Ezen szolgáltatás beágyazásával az IP-címét közvetlenül továbbítja a Dropboxnak, és ment egy sütit. Bármikor tájékozódhat a Dropbox által végzett adatkezelésről a https://www.dropbox.com/privacy oldalon, és kifogásolhatja azt.3. Hol találom meg a számomra fontos információkat?

Ez az adatvédelmi információ áttekintést nyújt azokról a pontokról, amelyek az ön adatainak a Deutsche Telekom AG általi kezelésére vonatkoznak ezen a webportálon. 

Az adatvédelemről további információk itt találhatók:

 


4. Ki felelős az adatkezelésért? Kihez forduljak, ha kérdéseim vannak a Telekom adatvédelmével kapcsolatban?

Az adatkezelő a Deutsche Telekom AG. Ha kérdése van, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz vagy adatvédelmi megbízottunkhoz, Dr. Claus D. Ulmer úrhoz: Friedrich-Ebert-Allee 140, D–53113 Bonn, datenschutz@telekom.de.5. Milyen jogaim vannak?

Ön felelős annak biztosításáért, hogy az ön által megadott adatok helytállóak és pontosak legyenek. A fiókjában tárolt személyes adatokat bármikor megtekintheti. Az HR Suite adatvédelmi nyilatkozatában rögzített jogokon túlmenően joga van az alábbiakhoz:

a) Információt kérhet az érintett személyes adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljairól, az adatok esetleges címzettjeiről és a tárolás tervezett időtartamáról (GDPR 15. cikk).

b) Kérheti a helytelen vagy hiányos adatok helyesbítését, ill. kiegészítését (GDPR 16. cikk).

c) Bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve (GDPR 7. cikk (3) bekezdés).

d) Saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat a jogos érdekek alapján történő adatkezelés ellen (GDPR 21. cikk (1) bekezdés).

e) Kérheti az adatok törlését bizonyos esetekben a GDPR 17. cikke értelmében – különösen, ha az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy ha az adatokat jogellenesen kezelik, vagy ha ön visszavonta a fenti (c) pont szerinti hozzájárulását vagy a (d) pont szerint tiltakozott.

f) Bizonyos körülmények között kérheti az adatok korlátozását, ha a törlés nem lehetséges, vagy a törlési kötelezettség vitatott (GDPR 18. cikk).

g) Kérheti az adatok hordozhatóságát, azaz azokat az adatokat, amelyeket ön a rendelkezésünkre bocsátott, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, például CSV formátumban, és ha szükséges, továbbíthatja az adatokat másoknak (GDPR 20. cikk).

h) Az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt tehet a felelős felügyeleti hatóságnál (telekommunikációs szerződések esetében: az adatvédelemért és információszabadságért felelős szövetségi biztos – Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit; minden egyéb ügyben: az adatvédelemért és információszabadságért felelős tartományi biztos, Észak-Rajna-Vesztfália – Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen).

Malajziában állásra jelentkezők esetében:

i) A személyes adatok védelméről szóló 2010. évi törvény (Personal Data Protection Act – a továbbiakban „ACT”) 6. §-ának 1. bekezdése alapján történő jóváhagyás arra vonatkozóan, hogy az adatok felhasználói a személyes adatokat a munkaviszonnyal kapcsolatosan tárolhatják és kezelhetik.

A bírósági eljárás kezdeményezésének jogát kivéve a fenti jogok gyakorlását az érintettnek írásban kell kérnie az adatkezelőtől a következő e-mail-címen: recruiting.privacy@telekom.de. Az adatkezelőnek a kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül be kell számolnia a megtett intézkedésről/az igényelt információkról.

 

6. Alkalmazandó jogszabályok

A jelentkezésének feldolgozására alkalmazandó jogszabály attól függ, hogy ön mely jelentkezői kört választotta, és melyik vállalat álláshirdetésére pályázik. Az EU-n belül a GDPR vagy a megfelelő országspecifikus jogszabály alkalmazandó. A többi országban az alábbi jogszabályokat alkalmazzák.

 • Albánia: A 2008.03.10-én hozott 9887., 2012.04.26-án a 2012. évi 48. törvénnyel módosított törvény „A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL”
 • Kína: Hong Kong: a személyes adatokról szóló (adatvédelmi) rendelet (Personal Data (Privacy) Ordinance, Cap 486); Kínai Népköztársaság: a személyes adatok védelméről szóló hatályos jogszabályok
 • Horvátország: Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12)
 • Malajzia: Personal Data Protection Act (a személyes adatok védelméről szóló törvény), 2010
 • Makedónia: Law on personal data protection (törvény a személyes adatok védelméről)
 • Mexikó: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (szövetségi törvény magánszemélyek személyes adatainak védelméről)
 • Montenegró: Personal Data Protection Law (a személyes adatok védelméről szóló törvény) (Official Gazette of Montenegro Nr. 44/12)
 • Lengyelország: 1997. augusztus 29-i törvény a személyes adatok védelméről
 • Oroszország: 2006. július 27-i 152-FZ számú szövetségi törvény a SZEMÉLYES ADATOKRÓL
 • Svédország: adatvédelmi törvény (1998:204)
 • Szingapúr: Personal Data Protection Act 2012 (a személyes adatok védelméről szóló törvény)
 • Dél-Afrika: Protection of Personal Information Act 3, 2013 (2013. évi 3. törvény a személyes információk védelméről)
 • Amerikai Egyesült Államok: 201 CMR 17.00: M.G.L. c. 93H
7. Kinek adja tovább a Deutsche Telekom AG az adataimat?

Adatfeldolgozóknak: Ezek olyan vállalatok, amelyeket a törvény által meghatározott körben az adatok feldolgozására alkalmazunk (szolgáltatók, ügynökök), a GDPR 28. cikke. A Telekom ebben az esetben is felelős marad az ön adatainak védelméért.

Jogi kötelezettségek alapján: Bizonyos esetekben jogilag kötelesek vagyunk egyes adatokat átadni a megkereső állami szervnek.

Országspecifikus kiegészítések (csak abban az esetben alkalmazandó, ha az adott országban jelentkezel):

Szlovákia (Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o / Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o és Deutsche Telekom Service Europe Slovakia s.r.o)
Az utónév, a vezetéknév, valamint az e-mail-cím további kezelése szerződéses partnerünknél, a HireVue Inc. – székhelye 10876 S. River Front Parkway, Suite 600, South Jordan, UT 84095 USA – cégnél történik. Adatainak fizikai tárolását egy dublini (Írország) adatközpontban végzik. További személyes adatait csak akkor használják fel a HireVue rendszeren belül, amennyiben ehhez kifejezett hozzájárulását adja.

Németország
A jelentkezési folyamat részeként, az Ön egyetemi végzettségének értékelése érdekében az egyetem nevét, egyetemi végzettségét, tudományterületét/főszakát, zárójegyét és a diploma megszerzésének évét szerződő partnerünk, a Candidate Select GmbH, Raderberger Str. 173-175, 50968 Köln, Németország, feldolgozhatja (az Ön keresztnevét és vezetéknevét nem továbbítjuk szerződő partnerünknek). Az Ön adatait az EU területén található adatközpontban tároljuk.

A toborzási folyamat során mi is használjuk a szolgáltatót, az Eightfold AI Inc-et, 2625 Augustine Drive, Suite 601, Santa Clara, CA 95054, USA. Az Ön jelentkezési adatait továbbiakban is feldolgozhatja az Eightfold AI Inc. Ha nincs aktív jelentkezése, de az adatainak láthatóságát "Igen – világszerte, a Deutsche Telecom csoporton belül" vagy "Igen – Magyarországon belül" állította be a jelölti profiljában (lásd 1b leírást), akkor a jelölti profiljának adatait (pl. az Ön elérhetőségi adatait és önéletrajzát) a szerződéses partnerünk, az Eightfold AI Inc, dolgozza fel. Ha megadja az üzleti hálózati profiljának a linkjét (pl. LinkedIn) az önéletrajzában, akkor az adatok ebből a profilból továbbiakban is feldolgozhatók az Eightfold-nál. Az Ön adatit csak az Európai Unióban lévő adatközpontokban tároljuk.

 

8. Hol dolgozzák fel az adataimat?
Az ön adatait Németországban és más európai országokban dolgozzuk fel. Ha kivételes esetekben adatainak feldolgozása az Európai Unión kívüli országokban is történik (úgynevezett harmadik országokban), akkor erre annyiban kerül sor,

a) amennyiben ön ehhez kifejezetten hozzájárult (GDPR 49. cikk (1) bekezdés a) pont).  (Az EU területén kívüli országok többségében az adatvédelem szintje nem felel meg az uniós normáknak. Ez különösen az állami hatóságok – például az USA-ban – kiterjedt megfigyelési és ellenőrzési jogaira vonatkozik, amelyek aránytalanul beavatkoznak az európai polgárok adatvédelmébe,

b) vagy amennyiben ez az ön számára nyújtott szolgáltatásainkhoz szükséges (GDPR 49. cikk (1) bekezdés b) pont),

c) vagy amennyire ez jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Ezen túlmenően az ön adatait csak abban az esetben dolgozzák fel harmadik országokban, amennyiben bizonyos intézkedések garantálják az adatvédelem megfelelő szintjét (pl. az EU Bizottság megfelelőségi határozata vagy úgynevezett megfelelő garanciák, 44. és köv. cikkek, GDPR).

 

9. Adattárolás

Az adatokat a Deutsche Telekom AG megbízásából az SAP AG németországi adatközpontjában tárolják titkosított formában.

 

10. Hozzáférés adatokhoz

Adataihoz a Deutsche Telekom Csoport üres álláshelyeinek betöltéséért felelős személyek férnek hozzá az ön által megjelölt jelöltcsoport függvényében. Az adatvédelmi jogszabályok értelmében adatkezelő a romániai Bukarestben található Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L., továbbá a toborzási folyamatban érintett más tagvállalatok. A titoktartási és biztonsági normákat adatfeldolgozási szerződések garantálják. Az ön adataihoz hozzáférő munkavállalók nem használhatják a kérdéses adatokat más célra, és titoktartási kötelezettség terheli őket. Adatait titkosított adatátviteli és tárolási technológia védi az illetéktelen hozzáféréstől. A megfelelő mértékű adatvédelmet szerepköri és jogosultsági szabályokat, adatmentési szabályokat és fizikai védelmi intézkedéseket magukban foglaló egységes adatvédelmi és biztonsági koncepciók garantálják.© Deutsche Telekom AG - March 2024