Zaštita podataka

Zaštita podataka

Općenito

Zaštita osobnih podataka klijenata, zaposlenika i drugih osoba predstavlja najviši prioritet svim društvima unutar koncerna Deutsche Telekom. Važno nam je obavijestiti vas o tome koji se osobni podaci prikupljaju, kako se upotrebljavaju i koje mogućnosti oblikovanja vi pri tome imate.

Na temelju europske Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP) i Obvezujućih korporativnih pravila (BCR) uveli smo obvezujuća pravila zaštite podataka na razini cjelokupnog koncerna. Taj regulatorni okvir pruža jedinstvene interne propise za postupanje s osobnim podacima unutar koncerna Deutsche Telekom.

Iznimno vrijedi za kandidate grupacije OTE u Grčkoj sljedeće: društva grupacije OTE imaju zajednički okvir za zaštitu osobnih podataka, Direktivu za zaštitu podataka grupacije OTE. Ta direktiva vrijedi za sva poduzeća grupacije OTE dok se ne ukine Obvezujućim korporativnim pravilima tvrtke Deutsche Telekom AG ili sličnim obvezujućim tekstom. Poduzeli smo opsežne tehničke i poslovne mjere opreza kako bismo zaštitili osobne podatke koje smo pohranili od neovlaštenog pristupa i zloupotrebe. Naši sigurnosni postupci redovito se provjeravaju i prilagođavaju u skladu s tehnološkim napretkom.

 

1. Koji se podaci prikupljaju, kako se upotrebljavaju i koliko se dugo čuvaju?

a) Tehnička svojstva: kad posjetite naše web-stranice, web-poslužitelj privremeno bilježi naziv domene ili IP adresu vašeg računala, zahtjev za datoteku od klijenta (naziv datoteke i URL) te kod http odgovora i web-stranicu s koje nas posjećujete. 

Protokolirani podaci upotrebljavaju se isključivo u svrhu zaštite podataka, posebice za obranu od napada na naš web-poslužitelj (članak 6. stavak 1.f OUZP-a). Ne upotrebljavaju se za izradu pojedinačnih profila korisnika niti se prosljeđuju trećim stranama te se brišu nakon najviše 7 dana. Pridržavamo pravo na statističku analizu anonimnih skupova podataka. 

b) Profil kandidata: kako bismo vam što više olakšali prijavu na različite natječaje za radna mjesta, prilikom prve prijave izradit ćete profil kandidata, koji će se koristiti za trenutačnu i za sve buduće prijave. U profilu kandidata navodite opće podatke, kao što su vaše ime i podaci za kontakt. Podatke u profilu kandidata možete promijeniti u svakom trenutku. Dodatno je potrebno za svaku prijavu odgovoriti na posebna pitanja u vezi s konkretnim radnim mjestom za koje se prijavljujete. Ti se podaci koriste isključivo za popunjavanje predmetnog radnog mjesta. 

Prilikom izrade svojeg profila kandidata možete odabrati željenu vidljivost vaših podataka. Pojedinosti o tome koja društva ovisno o vašem odabiru imaju pristup vašim osobnim podacima možete pronaći na stranici https://www.telekom.com/global-careers-contact. Za upravljanje međunarodnim pristupom vašem profilu kandidata na raspolaganju imate tri mogućnosti pod postavkom "Molim Vas razmotrite moj profil za radna mjesta koja su otvorena:"

 • "u cijelom svijetu" - Sva društva koncerna Deutsche Telekom upotrebljavaju vaše podatke diljem svijeta. Pojedinosti o tome koja društva ovisno o vašem odabiru imaju pristup vašim osobnim podacima možete pronaći na stranici http://www.telekom.com/global-careers-contact; ili
   
 • “u zemlji u kojoj živim" - Vaše podatke upotrebljavaju sva društva koncerna Deutsche Telekom u državi u kojoj živite, kao i društvo Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L., koje djeluje kao njihov ovlašteni predstavnik. Vaši podaci upotrebljavaju se isključivo u svrhe zapošljavanja. Pojedinosti o tome koja društva u predmetnoj državi imaju pristup vašim osobnim podacima možete pronaći na stranici http://www.telekom.com/global-careers-contact; ili
   
 • "samo za ona radna mjesta na koja sam se sam/a prijavio/la" - Vaši podaci upotrebljavaju se samo za radna mjesta za koja se prijavljujete i vidljivi su samo za društva koja su raspisala predmetne natječaje odnosno unutar tih društava, kao i za Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L.


Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L. djeluje kao ovlaštena tvrtka društava koncerna Deutsche Telekom u Albaniji, Njemačkoj, Francuskoj, Grčkoj, Velikoj Britaniji, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Nizozemskoj, Austriji, Poljskoj, Portugalu, Rusiji, Rumunjskoj, Švicarskoj, Slovačkoj, Španjolskoj, Češkoj Republici i Mađarskoj. Ovisno o vašem odabiru, zaposlenici koji sudjeluju u postupku zapošljavanja mogu dobiti pristup vašim podacima navedenim tijekom postupka natječaja. Osim zaposlenika iz odjela za ljudske resurse, to obuhvaća i pretpostavljene, u nekim slučajevima odgovorne stručnjake. Ovisno o državi i radnom mjestu za koji ste se prijavili, vaše podatke mogu analizirati i članovi radničkog vijeća ili predstavnici zaposlenika s teškim invaliditetom koji ostvaruju svoje zakonsko pravo na sudjelovanje u donošenju odluka. Ako postupak odabira kandidata i zapošljavanja trebaju djelomično provesti pažljivo odabrani vanjski pružatelji usluga, to se uvijek izvodi na temelju ugovora o obradi podataka po nalogu.

Ovo se također odnosi na izradu izvješća za statističke procjene od strane tvrtki Deutsche Telekoma unutar EU. U tim slučajevima prezime i ime te opće podatke o Vašoj prijavi mogu pregledati za to dodijeljene izvještajne službe.

U profilu kandidata nalazi se polje za komentare, u koje regruteri unose opće informacije koje se ne odnose na određeni natječaj.  Na primjer, to može biti vaša preferirana lokacija ili preferirano područje rada. Polje za komentare ispunjava regruter prema vašem usmenom odobrenju. Ako niste suglasni sa sadržajem tog polja, zatražite izmjenu odn. brisanje od regrutera odn. od odgovarajuće osobe za kontakt za određenu državu na stranici https://www.telekom.com/global-careers-contact

c) Baza kandidata: kako bismo vam pružili podršku pri traženju odgovarajućeg radnog mjesta u koncernu, željeli bismo vas unijeti u bazu kandidata u skladu s vašim vještinama. To nam omogućuje da vas obavijestimo o raspisanim natječajima za radna mjesta koja odgovaraju vašem profilu. Kako bismo vas mogli unijeti u bazu kandidata, vidljivost vašeg profila kandidata mora biti postavljena na opciju „u državi u kojoj imam prebivalište” ili „diljem svijeta”. Informacije o tome u kojoj se bazi kandidata nalazite možete u svakom trenutku zatražiti putem naše telefonske linije za kandidate (jobs@telekom.de). 

d) Posebne kategorije osobnih podataka: osobni podaci – uključujući sve podatke u prilozima koje ste poslali – upotrebljavaju se isključivo u svrhu zapošljavanja. Posebne kategorije osobnih podataka prikupljaju se samo ciljano i samo u slučaju kad je to zakonski dopušteno i potrebno za radno mjesto za koje ste se prijavili. 

e) Opći rokovi čuvanja podataka: podaci navedeni u vašoj prijavi na natječaj čuvaju se do 6 (šest) mjeseci nakon završetka postupka prijave, osim ako su na snazi drugi nacionalni propisi o rokovima čuvanja podataka. Ti su rokovi navedeni u točki 1. podtočki f) ovih smjernica. Podaci iz vašeg profila kandidata, ako ih niste prethodno izbrisali, čuvaju se 12 (dvanaest) mjeseci ako u odjeljku o specifičnim nacionalnim dopunskim propisima u ovim smjernicama nisu navedeni drugi rokovi ili ako postoji aktivan postupak prijave na natječaj. Taj rok ponovno počinje teći sa svakom prijavom na profil. 

f) Dodaci specifični za državu (relevantno samo ako se prijavljujete na natječaj u predmetnoj državi): u sljedećim državama vrijede rokovi čuvanja podataka koji odstupaju od rokova navedenih u točki 1. podtočki e). Ti se rokovi odnose i na profile kandidata i na prijave na natječaje ako nije navedena drugačija odredba.

 • Albanija: 12 mjeseci
 • Belgija: 12 mjeseci
 • Brazil: podaci se ne brišu
 • Kina: 12 mjeseci (profil kandidata), 6 mjeseci (prijava)
 • Danska: 6 mjeseci
 • Finska: 6 mjeseci
 • Francuska: 12 mjeseci
 • Grčka: 84 mjeseci (profil kandidata), 12 mjeseci (prijava)
 • Velika Britanija: 12 mjeseci
 • Hrvatska: 12 mjeseci
 • Malezija: podaci se ne brišu
 • Sjeverna Makedonija: 12 mjeseci (profil kandidata), 6 mjeseci (prijava)
 • Meksiko: 12 mjeseci
 • Crna Gora: 60 mjeseci
 • Norveška: 6 mjeseci
 • Austrija: 12 mjeseci
 • Poljska: 6 mjeseci
 • Rumunjska: 12 mjeseci
 • Rusija: podaci se ne brišu
 • Švedska: 6 mjeseci
 • Švicarska: 6 mjeseci
 • Singapur: 84 mjeseci
 • Slovačka: 12 mjeseci
 • Španjolska: 12 mjeseci
 • Južna Afrika: 12 mjeseci
 • Češka Republika: 24 mjeseci
 • Mađarska: 12 mjeseci
 • Sjedinjene Američke Države: 24 mjeseci

 


2. Analizira li se moje ponašanje pri upotrebi, npr. radi oglašavanja ili praćenja?

a) Marketinške i oglašivačke svrhe


Vaši podaci upotrebljavaju se isključivo unutar koncerna Deutsche Telekom za raspisana radna mjesta. Isključuje se upotreba podataka u marketinške i oglašivačke svrhe.

b) Kolačići

Naša web-stranica upotrebljava isključivo tehnički neophodne kolačiće kako bismo vam pružili najbolju moguću uslugu. Ti su kolačići potrebni za navigiranje kroz stranice i upotrebu ključnih funkcija. Oni su specifični za sesiju, ne sadrže osobne podatke, brišu se na kraju sesije i nije ih moguće odbiti. Pravna osnova za te kolačiće je članak 6. stavak 1.b OUZP-a odn. za treće države članak 49. stavak 1.b OUZP-a.

Tvrtka: Telekom, SAP kao pružatelj usluga
Svrha: Prijava na stranicu i prijava na natječaj, Funkcija web-stranica
Trajanje čuvanja: Kolačić sesije, Trajni
Država obrade: Njemačka                                                 

c) Usluge drugih poduzeća

Google


Za registraciju na našu web-stranicu upotrebljavamo Google Recaptcha, a usto koristimo povezivanje na Google Drive kako biste mogli preuzeti i prenijeti podatke. Te aplikacije pruža Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Uključivanjem tih usluga vaša IP-adresa prenosi se neposredno tvrtki Google i pohranjuje se kolačić. U svakom se trenutku na stranici https://www.google.de/intl/de/policies/privacy možete informirati o obradi podataka od strane tvrtke Google te je možete odbiti.

Dropbox

Koristimo vezu s uslugom Dropbox kako bismo vam tijekom postupka prijave na natječaje omogućili da s nje preuzmete i prenesete svoje podatke. Tu aplikaciju pruža Dropbox International Unlimited Company, One Park Place, Floor 5, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irska. Uključivanjem te usluge vaša se IP-adresa automatski prenosi usluzi Dropbox i pohranjuje se kolačić. U svakom se trenutku na stranici https://www.dropbox.com/privacy možete informirati o obradi podataka putem usluge Dropbox te je možete odbiti.

 


3. Gdje mogu pronaći informacije koje su mi važne?

Ova napomena o zaštiti podataka sadrži pregled stavki koje vrijede za obradu podataka na ovom web-portalu u tvrtki Deutsche Telekom AG. 

Više informacija o zaštiti podataka možete pronaći na:

 


4. Tko je odgovoran za zaštitu podataka? Tko je osoba za kontakt u slučaju pitanja o zaštiti podataka u koncernu Telekom?

Odgovorna osoba je Deutsche Telekom AG. U slučaju pitanja možete se obratiti našoj službi za korisnike ili našem nadzorniku na zaštitu podataka, gospodinu dr. Claus D. Ulmer, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, datenschutz@telekom.de.

 

5. Koja su moja prava?

Vi ste odgovorni za prikladnost i točnost svojih podataka. U svakom trenutku možete izbrisati svoje osobne podatke sa svojeg računa. Osim prava navedenih u Izjavi o zaštiti podataka odjela za upravljanje ljudskim resursima, imate pravo:

a) zatražiti informacije o kategorijama podataka koji se obrađuju, svrhama obrade, mogućim primateljima podataka, planiranom vremenu čuvanja (članak 15. OUZP-a)

b) zatražiti ispravak odn. dopunu netočnih odn. nepotpunih podataka (članak 16. OUZP-a)

c) na opoziv danog pristanka u svakom trenutku s budućim djelovanjem (članak 7. stavak 3. OUZP-a)

d) na osnovi vaše posebne situacije izraziti protivljenje obradi podataka koja se temelji na opravdanom interesu (članak 21. stavak 1. OUZP-a).

e) u određenim slučajevima u okviru članka 17. OUZP-a zahtijevati brisanje podataka – posebice u slučaju kad podaci više nisu potrebni u predviđenu svrhu odn. ako se nezakonito obrađuju ili ako u skladu s podtočkom (c) opozovete svoj pristanak ili uložite prigovor u skladu s podtočkom (d)

f) u određenim okolnostima zatražiti ograničenje podataka ako se ne mogu izbrisati odn. ako je obveza brisanja sporna (članak 18. OUZP-a)

g) na prenosivost podataka, tj. svoje osobne podatke koje ste nam pružili možete dobiti i drugima proslijediti u strukturiranom, standardnom strojno čitljivom formatu, kao što je CSV (članak 20. OUZP-a).

h) podnijeti žalbuovlaštenom nadzornom tijelu u vezi s obradom podataka (za telekomunikacijske ugovore: ovlaštena osoba za zaštitu podataka i slobodu informiranja na razini države; osim toga: ovlaštena osoba za zaštitu podataka i slobodu informiranja na razini savezne pokrajine Nordrhein-Westfalen).

Za kandidate za radna mjesta u Maleziji:

i) dodijeliti dozvolu prema članku 6. stavku 1. zakona Personal Data Protection Act iz 2010. (dalje u tekstu: ACT), prema kojem korisnici podataka smiju pohraniti i obrađivati osobne podatke u svrhe radnog odnosa.

Ostvarenje nekog od gore navedenih prava, uz izuzetak prava na pokretanje sudskog postupka, dana osoba mora poslati odgovornoj osobi u pisanom obliku na sljedeću adresu e-pošte: recruiting.privacy@telekom.de. Odgovorna osoba mora dati informacije o poduzetim mjerama / zatraženim podacima u roku od mjesec dana od zaprimanja takvog zahtjeva.
 


6. Primjenjivo pravo

Pravo primjenjivo na obradu prijave ravna se prema vašem odabiru baze kandidata, kao i prema pravnoj osobi na čiji se natječaj prijavljujete. U Europskoj uniji vrijede propisi OUZP-a odn. odgovarajući nacionalni propisi. U drugim državama primjenjuju se pravni propisi navedeni u nastavku.

 • Albanija: Zakon br. 9887 od 10. ožujka 2008. u izdanju Zakona br. 48/2012 od 26. travnja 2012. O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
 • Kina: za Hongkong Uredba o osobnim podacima (zaštita podataka) (Personal Data (Privacy) Ordinance) (Cap 486); za Narodnu Republiku Kinu trenutačno važeći pravni propisi za zaštitu osobnih podataka
 • Hrvatska: Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12)
 • Malezija: Personal Data Protection Act (Zakon o zaštiti osobnih podataka), 2010.
 • Sjeverna Makedonija: Law on personal data protection (Zakon o zaštiti osobnih podataka)
 • Meksiko: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (Nacionalni zakon o zaštiti osobnih podataka u posjedu privatnih osoba)
 • Crna Gora: Personal Data Protection Law (Zakon o zaštiti osobnih podataka) (Službeni list Crne Gore br. 44/12)
 • Poljska: Zakon od 29. kolovoza 1997. o zaštiti osobnih podataka
 • Rusija: Savezni zakon od 27. srpnja 2006. br. 152-FZ O OSOBNIM PODACIMA
 • Švedska: Zakon o zaštiti podataka (1998:204)
 • Singapur: Personal Data Protection Act 2012 (Zakon o zaštiti osobnih podataka)
 • Južna Afrika: Protection of Personal Information Act 3 (Zakon br. 3 o zaštiti osobnih podataka) iz 2013.
 • Sjedinjene Američke Države: 201 CMR 17.00: M.G.L. c. 93H
7. Komu koncern Deutsche Telekom AG prosljeđuje moje podatke?

Obrađivaču na temelju naloga: to su poduzeća koja u zakonski predviđenom okviru ovlaštavamo za obradu podataka, članak 28. OUZP-a (pružatelji usluga, pomoćnici u ispunjenju). Telekom i u tom slučaju ostaje odgovoran za zaštitu vaših podataka.

Na temelju zakonske obveze: u određenim smo slučajevima zakonski obvezni prenijeti određene podatke državnom tijelu koje to zahtijeva.

Dodaci specifični za državu (relevantno samo ako se prijavljujete na natječaje u predmetnoj državi): 

Slovačka (Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o / Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o. i Deutsche Telekom Service Europe Slovakia s.r.o)
Vaše ime i prezime i adresu e-pošte obrađuje naš ugovorni partner HireVue Inc. sa sjedištem u 10876 S. River Front Parkway, Suite 600, South Jordan, UT 84095 SAD. Vaši podaci pohranjuju se u računalnom centru u Dublinu u Irskoj. Daljnji osobni podaci obrađuju se samo uz vaš pristanak unutar platforme HireVue.

Njemačka
Kao dio procesa prijave, kako bismo ocijenili vašu sveučilišnu diplomu, naš izvođač Candidate Select GmbH, Raderberger Str. 173-175, 50968 Köln, Njemačka (vaše ime i prezime nećemo proslijediti našem izvođaču). Vaši podaci bit će pohranjeni u podatkovnom centru u EU.

U procesu regrutacije također koristimo pružatelja usluga Eightfold AI Inc, 2625 Augustine Drive, Suite 601, Santa Clara, CA 95054, SAD. Vaši podaci o prijavi mogu biti dalje obrađeni od strane Eightfold AI Inc. Ako nemate aktivan zahtjev, ali ste postavili vidljivost svojih podataka na "u cijelom svijetu" ili "u zemlji u kojoj živim" u svom kandidatskom profilu (vidi opis 1b), podaci vašeg kandidatskog profila (npr. vaši kontakt podaci i životopis) bit će obrađeni od strane našeg ugovornog partnera Eightfold AI Inc. Ako u svom životopisu pružite vezu do svog poslovnog mrežnog profila (npr. LinkedIn), podaci iz ovog profila također mogu biti dalje obrađeni u Eightfoldu. Vaši podaci bit će pohranjeni samo u podatkovnim centrima unutar Europske unije.

 

8. Gdje se obrađuju moji podaci?

Vaši podaci obrađuju se u Njemačkoj i u inozemstvu u Europi. Ako u iznimnim slučajevima dolazi do obrade podataka i u državama izvan Europske unije (u tzv. trećim državama), to se odvija 

a) ako ste dali svoj izričit pristanak (članak 49. stavak 1.a OUZP-a).  U većini država izvan Europske unije razina zaštite podataka ne zadovoljava EU norme. To se posebice odnosi na opsežna prava nadzora i kontrole državnih tijela, npr. u SAD-u, koji nerazmjerno krši zaštitu podataka europskih građanki i građana.

b) ili ako je to potrebno za pružanje naših usluga (članak 49. stavak 1.b OUZP-a)

c) ili ako je to zakonski predviđeno (članak 6. stavak 1.c OUZP-a).

Osim toga, podaci se obrađuju u trećim državama samo ako su poduzete određene mjere osiguranja primjerene razine zaštite podataka (npr. Odluka o primjerenosti Europske komisije ili tzv. prikladna jamstva, članak 44. i dalje. OUZP-a).

 

9. Pohrana podataka

Podaci se pohranjuju u šifriranom obliku u podatkovnom centru SAP AG u Njemačkoj u ime Deutsche Telekom AG.

 

10. Pristup podacima

Koje osobe imaju pristup vašim podacima ovisi o bazi kandidata koju ste odabrali i tome tko je u koncernu Deutsche Telekom odgovoran za popunjavanje otvorenih radnih mjesta. Kao obrađivač podataka u smislu zakona o zaštiti podataka djeluje tvrtka Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L., kao i druga društva koja sudjeluju u postupku zapošljavanja. Sve norme za čuvanje poslovne tajne i sigurnosti zajamčene su ugovorima o obradi podataka po nalogu. Zaposlenici koji imaju pristup vašim podacima ne smiju koristiti vaše podatke u druge svrhe i podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne. Vaši podaci zaštićeni su šifriranim prijenosom i pohranom od neovlaštenog pristupa. Standardizirani koncepti zaštite i sigurnosti podataka, uključujući koncepte uloga i odobrenja, koncepti sigurnosnog kopiranja podataka, kao i fizičke sigurnosne mjere, jamče primjerenu zaštitu podataka.© Deutsche Telekom AG - March 2024